Свързване на изречение с вместо

Както до сега знаем от предишните ни статии за ,,въпреки че“ и ,,въпреки това“ , че свързват две различни изречения в едно с запетая или точка, имаме също така и ,,(an)statt + zu + infinitiv“ и ,,nicht…sondern“ или казано на български ,,вместо това“ и ,,не…а“. Нека да дадем един пример, за да ви се уточнят нещата:

,,nicht…sondern“
Herr Mayer hört seinen Gesprächspartner nicht zu, sondern redet ohne Pause.
Господин Майер не слуша своя партньор, а говори без пауза.
(Сега предполагам ще кажете ама защо ,,sondern“ стана изведнъж ,,а“ а не беше ли нещо друго? Да прави сте. Беше си, но в тоя контекст, в тази граматика, трябва да е така, защото по принцип по правило си е така. Немски език – нож с две остриета)


(an)statt + zu + infinitiv
Anstatt seinen Gesprächspartnern zuzuhören, redet Herr Mayer ohne Pause.
Вместо да слуша своя партньор, господин Майер говори без пауза.
(Anstatt или само statt означава ,,вместо“ на български и така се превежда и се комбинирва с ,,zu“ + инфинитив на дадения глагол (zuhören-слушам – в нашия случай) след което се слага запетая и след запетаята идва глагола на първо място, а в горния пример пример беше на второ място глагола и преди запетаята и след)

Това е като цяло. Което ви е по удобно за ползване свързване за изречение, използвайте това и без страх за грешка, защото от грешките човек се научава повече и повече.

Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен! Останете със здраве!