Сравняване

Колко пъти на ден правим сравнение между себе си и другите? Колко пъти на градове и държави и колко пъти за времето и прочие правим сравнение? Поставялилисте въпрос за това? Предполагам не. А немците как ли го правят? Нека да видим:

Komparativ + als
In Deutschland isт es im Sommer wärmer als im Winter.
В Германия е по-топло през лятото отколкото през зимата.

Тука малко по-нагоре взимаме първо Komparativ(топло, по-топло, най-топло / warm – wärmer – am wärmsten) знаете го от предишните статии и го комбинираме с ,,als“ който в случая е ,,отколкото“ , но може и да е ,,от“ или ,,като“ зависи според случая. Ако имахме пример:

als-от
Berlin ist größer als Sofia.
Берлин е по-голям от София.

или

als-като


Ich arbeite als Lehrer im Internet.
Аз работя като учител в интернет.

Това е за сравнението с ,,als„. Когато стане въпрос за време или град, става ,,от“ или ,,отколкото“, а когато стане въпрос за професия, става ,,като“ и преди да сме забравили да кажем, когато стане въпрос за действие в миналото като дете например и трябва да опишете тогавашните действия пак става,,когато“:
Als ich Kind war alles gut.
Когато аз бях дете всичко беше добре.

genauso + Adjektiv + wie

И нека да си дойдем на второто ни сравние, където е малко по-интересно или поне така се получава. Нека да дадем един пример:
In Hamburg regnet es genauso viel wie in München.
В Хамбург вали също така повече като в Мюнхен.


Тука трябва да внимаваме на ,,wie“ което в този случай означава ,,като“ защото е сравнение, но може и да означава и ,,как“ ако стане въпрос за задаване на въпрос в въпросително изречение. Трябва също да обърнем внимание на ,,genauso“ което има различни значения в различни изречения като,,също така, точно така, точно толкова, просто така“ в нашия случай ще го преведем като,,също така“ но може и да се преведе като ,,точно толкова, точно така или точно като“, който и пример да изберете, няма да е грешно! И на последно място обръщаме малко внимание и на прилагателното име ,,viel“ което е ,,повече“ за да направим сравнението още по-добре.

Това са така наречението ,,Vergleichsätze“ или казано на български ,,сравнителни изречения“.

Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!