Препозициониране

Нека да видим сега нормалното или не чак толкова особенно препозициониране в немски език:

am – използва се за посочване на дни от седмицата, както и време от деня, като например – ,,am Montag – в Понеделник или само Понеделник“ или ,,am Vormittag – преди обяд“ ;


um – употребява се за часово време като – ,,um 8 Uhr – в 8 часа“ ,,um halb 10 – в девет и половина“ ,,um 13 Uhr 30″ – Der Film beginnt um 20 Uhr. – Филмът започва в 20 ч.“

im – за месечни и годишни времена се използва – ,,Im Monat – в месеца“ ,,Im Jahr – в годината“ – Im Juli ist es in Deutschland oft warm. – В юли често е топло в Германия“

vor – преди – Es ist jetzt Viertel vor sieben – ,,Сега е 15 минути преди 7.“ – ,,Er bring vor der Arbeit die Kinder zur Kita – Той носи преди работа децата на градина.“

nach – след – ,,Es ist zehn nach zehn. – То е десет след десет“ – Nach der Schule geht sie um die Arbeit“


seit – от – ,,Seit einem Jahr ist er in Deutschland. – От една година той е в Германия“

bis – до – ,,Der Film geht bis 22 Uhr. – Филмът отива до 22 часа.“

von…bis – ,,Der Film geht von 20 Uhr bis 23 Uhr. – Филмът продължава от 20 до 23 часа.“

Това бяха преопозиционирането в немски език за време, място и някое друго движение или така наречените Temporale Präpositionen. По нататък ще научим и другите.

Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен

Останете със здраве! До следващия път!