Думи в изречение

Или как става онова сложно граматично подреждане на глаголи съществителни и прилагателни имена в немски език. Спокойно, не е чак толкова сложно.

1. Първо правило:
– съществително име, въпросилтено и местоимение стоят винаги на първо или на трето място в изречението:
Woher kommen Sie?
Ich komme aus Bulgarien.
Wie heißen Sie?
Mein Name ist Todor.

Както виждате въпросителното ,,woher и wie“ са на първа позиция, както и съществителното и местоимението ,,Name и Ich“ са съответно на първа позиция.


2. Второ правило:
– заменяма първа позиция с трета позиция:
Am Wochenende besuche ich meine Freunde.
Ich besuche am Wochenende meine Freunde.

Както виждате и тук съществителното и местоимението са на първа и на трета позиция, различното в случая е, че са си сменили местата. Съществителното(Am Wochenende) идва на първа позиция, а местоимението(ich) на трета позиция и така могат да сменят пак местата от трето на пъро и от първо на трето, както виждате и от втория пример.


3. Трето правило:
– глагол винаги на втора позиция:
Was sind Sie von Beruf?
Ich bin Ingenieur.

Както виждаме и тук, както и в горните примери, глаголите в немски език винаги са на второ място. Това е закон. Така е било, така и ще бъде!

Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен!

До следващия път! Останете със здраве!