ПРЕПОЗИЦИОНИРАНЕ 2

Dativ или Аkkusativ? Този въпрос се задава постоянно, когато стане въпрос за немски. Имаме три възможност с препозиционирани глаголи:
– Има глаголи, които си комбинират с Dativ препозициониране винаги: aus, bei, mit, nach, von, zu ;
– Има глаголи, които си комбинирас с Akkusativ препозициониране винаги: für, gegen, um ;
– Има и глаголи, които си комбинират и с Dativ и с Akkusativ препозициониране: an, auf, in, über, unter, vor, zwischen.

Това е като цяло за препозиционирането в немски език. Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!