ПОЖЕЛАЙ СИ ЖЕЛАНИЕ

Как бихме могли и как не бихме могли да направим нещо и да не можем да направим на немски? Как го правят немците, как го искат да направят, дали могат или не могат? Това се питаме сега, нали? Да го направим първо на български:
,,Аз бих работил на пълно работно време“(мечтано време Konjuktiv II нали мечтаем и т.н. комбинирано с ,,бих“)


Да го направим сега на немски
,,Ich würde gern in Vollzeit arbeite
Аз бих работил с удоволствие на пълно работно време“
Тука трябва да обърнем внимание на глагола ,,werden-верден-ставам“ който в този случай става мечтаното време Konjuktiv II и сменяме ,,u-у“ със ,,ü-уе“ и почваме да мечтаем в едно мечтано изречение, което така наречено на немски,,Wunschsätze mit würde gern + infinitiv“ .

Не забравяме и правилото, което винаги трябва да внимаваме и винаги да спазваме на немски, а именно глагол на втора позиция с спрежение и глагол на последно място без спрежение:
,,Sie würde gern Medizin studieren
Тя би учила с удоволствие медицина“


Както и държа да отбележа, че глагола ,,werden-верден-ставам“ на български се използва и като бъдеще време(ще), както и като мечтано време Konjuktiv II(бих, би) но да го бъркате с другия глагол за ставам ,,aufstehen-ауфщеен“ , Aufstehen е затова да станете от леглото, от стола и т.н. Но това е друга тема на разговор. Запомнете една смяна на буква и вие вече бихте искали да направите нещо, някакси за напред или сега.

Ако искате да пожелаете нещо започнете с ,, ICH WÜRDE GERN“
И това е то. До следващия път! Надявам се, че съм ви бил полезен!
Останете със здраве!