ПЕРФЕКТНО: СЪМ ИЛИ ИМАМ?

Повечето глаголи образуват перфектно време с haben-хабен-имам: ,,ich habe gemacht-их хабе гемахт- аз направих“ ,,ich habe gelernt-их хабе гелернт- аз учих“,,ich habe gearbeitet-их хабе геарбейтет-аз работих и т.н…..“

Глаголи за движение от точка А до точка B или глаголи за промяна се образуват с глагола съм-sein-зайн в Перфект:
gehen- ist gegangen-ист геганген-геен-отивам
-Ich bin gegangen – Аз ходих;
einschlafen-ist eingeschlafen – ист ейнгешлафен – ейншлафен – заспивам
-Ich bin eingeschlafen – Аз заспах;

Други такива глаголи са:
-abbiegen-ist abgebogen – ист абгебоген-аббиеген-завивам ;

abfahren-ist abgefahren – ист абгефарен-абфарен-тръгвам ;

kommen-ist gekommen-ист гекоммен-коммен-идвам ;

ankommen-ist angekommen-ист ангекоммен-анкоммен-пристигам ;

fahren-ist gefahren-ист гефарен-фарен-карам/шофирам ;

fliegen-ist geflogen-ист гефлоген-флиген-летя ;

joggen -ist gejoggt – ист геджоггт- джоген – бягам ;

reisen -ist gereist-ист герайст- райзен – пътешествам ;

schwimmen -ist geschwommen-ист гешвоммен- швиммен – плувам ;

umsteigen -ist umgestigen-ист умгещиеген- умщайген – прекачвам се/прехвърлям се

Препоръчвам ви да си направите един списък с тези глаголи, които са за движение със съм-sein-зайн и за недвижещите се глаголи с haben-хабен-имам. И да ги почнете малко по малко да ги учите. Тука аз ви написах няколко глагола за ориентация, горе долу за какво иди реч. От тук нататък с повечко упражнения и учене ще може да научите, къде да използвате sein и къде haben. В предишните ни статии в сайта споменавахме за Perfekt Partizip II (Минало време II или сегашно перфектно време) но повечкото примери бяха с haben-хабен-имам. Да не забравяме, че от самото начало споменаваме за разделението на глаголите за движение и недвижение между haben и sein. Сега вече предполагам нещата ви се изясняват къде, кое, какво е.

!!!!!ВАЖНО!!!!
Има и такива глаголи, които не са движещи се, но се образуват със съм-sein-зайн Perfekt. И те са:
SEIN, IST GEWESEN
BLEIBEN, IST GEBLIEBEN;

Само трябва да внимавате за тези два глагола, които не са движещи се, но отиват и се образуват към движещите се глаголи.

Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!