ЛЕСНИ И ТРУДНИ ГЛАГОЛИ В МИНАЛО ВРЕМЕ II

Каква е разликата между лесните глаголи(regelmäßige verben) и трудни глаголи(Unregelmäßige Verben) в немски език? Има ли изобщо такава? Възможно ли е това? На тези и на всички други въпроси ще получите отговор в долните редове! Приятно четене!

Partizip II или както казваме ние тука Минало време II или по правило сегашно перфектно време. Един от най използваното време немски език в разговорната реч. Използва се така както в минали събития, така и в сегашни не се случили се събития. Това време в немския има голямо влияние върху останалите глаголи. На места променя изцяло формата на глагола. И ти после трябва да се чудиш за какво иди реч. Ама спокойно, не е толкова страшно.

Да вземем първо за пример лесните глаголи(regelmäßige verben) и да дадем няколко примера:
-Лесни нормални глагол(normale regelmäßige verben):
/spielen-шпилен-играя/ , /arbeiten-арбайтен-работя/ , /kaufen-кауфен-купувам/
Сега да видим как се образуват в Partizip II:
За Partizip II добавяме на тези глаголи по едно ,,ge“ напред, махаме отзад няколко букви и добавяме едно ,,t“ или ,,et“ . Как ще изглеждат тези изрази? Да видим: (ge …(e)t


spielen – hat gespielt – шпиелен – хат – гешпилт – играя – играл/игра/играх;

arbeiten – hat gearbeitet – арбайтен – хат – геарбейтет – работя – работил, работи, работих;


kaufen – hat gekauft – кауфен – хат гекауфт – купувам – купи, купил, купих;
Това бяха лесните нормални глаголи в das Perfekt Partizip II. Сега да видим и лесните делими глаголи в Perfekt Partizip II, затова как се образуват!


Първо взимаме няколко такиви делими се глаголи като: (…ge…(e)t)
mitspielen – hat mitgespielt – митшпиелен – хат митгешпиел – играем заедно


ausschalten – hat ausgeschaltet – аусгешалтен – хат аусгешалтет – изключвам или гася(използва се като, да речем казват гаси лампата / Schalt das Licht aus)

einkaufen – hat eingekautf – ейнкауфен – хат ейнгекауфт – пазарувам
Тука трябва да обърнем внимание на това, че нормалните делими глаголи в Partizip II НЕ СЕ ДЕЛЯТ, a се присъединяват с ,,ge“ и се сливат с него и получаваме примери като,,hat mitgespielt“ / ,,hat – ausgeschaltet“ / ,,hat eingekauft“ и т.н.


А сега искате ли да видим трудните нормални глаголи(unregelmäßige normale verben), които в Partizip II стават по лесни. Какво ще рече то? Хайде да ги видим: (ge …en)
kommen – ist gekommen – коммен – ист гекоммен – идвам – идва, идвал, идвах;
gehen – hat gegeben – гебен – хат гегебен – давам – дал, давал;
sehen – hat gesehen – зехен – хат гезехен – виждам – видял, вижда;
При трудните глаголи в das Perfekt Partizip II, трябва да обърнем внимание на това, че формата им остава една съща и само прибавяме едно ,,ge“ отпред и оставяме така както си е ,,еn“ накрая.


Сега да видим и трудните делими глаголи в Partizip II: (…ge…en)

ankommen – ist angekommen – анкоммен – ист ангекоммен – пристигам – пристигнал, пристига;

aufgeben – hat aufgegeben – ауфгебен – хат ауфгегебен – предавам се – предал се;

fernsehen – hat ferngesehen – фернзеен – хат фернгезеен – гледам на далеч, гледал на далеч;

И тука трябва да обърнем на внимание, че делимите глаголи и тук се събират и в средата си слагат едно ,,ge“ и така образуват Das Perfekt Partizip II(Минало време II или сегашно перфектно време).

Това е като цяло за трудните и лесните глаголи в Минало II. Оставям вас да се упражните с haben и sein с лесни и трудни глаголи в Минало време(Partizip II).

Надявам се, че съм ви бил полезен! Останете със здраве!

До следващия път!