Минало предварително време

След като научихме за Präteritum(Минало време I) след като научихме за das Perfekt Partizip II(Минало II) сега дойде ред и да научим Минало време III или така нареченото das Plusquamperfekt.

Предполагам ще си кажете,,Какво става тука“ То не едно, то не бе 2, а сега и три, аи за напред можем да направим и четири(шегувам се, разбира се). Да се върнем към нашето минало време. Какво представлява Plusquamperfekt? При das Perfekt Partizip II(Минало време (II) вече знаем, че то се образува от сегашното време(Präsens) на глаголите haben и sein и се комбинира с други глаголи от Partizip II с променена форма(напр. hat gegesen, ist gekommen и т.н.) Това се използва много в разговорната реч и малко в писменната. Präteritum(Минало време I) за мене си е номер 1 за писане и за говорене, когато става въпрос за немски език, но болшинството предпочита да използва das Perfekt Partizip II или das Plusquamperfekt. Именно тука идва сложното, защото именно Plusquamperfekt се образува с помощта на Prateritum, а не с Prasens, както до сега при das Perfekt Partizip II

А как става то. Взимаме един пример:
Sie hatte das Abitur gemacht.
(Präteritum) (Partizip II)
Тя беше направила тази матура.
Какво разбираме от този пример? Едно действие, което се е случило, така вече свършило се образува чрез Plusquamperfekt(Prateritum/Partizip II)(Минало време III).

Sie haben gemeinsam zu Abend gegessen.
(Präsens) (Partizip II)
Те вечеряха заедно
Какво разбираме от този пример? Тука образуваме das Perfekt Partizip II(Минало време) или сегашно перфектно време, когато действието се е случило преди малко или вчера. Фактически Plusquamperfekt пада се пада това минало време, което се е случило преди das Perfekt Partizip II. Или на прост език казно ,,Сегашно минало време – das Perfekt Partizip II“ и ,,Минало минало време – Plusquamperfekt“.

Sie hatte das Abitur gemacht. Danach begann sie ein Studium in Ulm.
Тя беше направила тази матура. След това започнала едно учение в Улм.
В първото изречение виждаме изцяло Plusquamperfekt. Повечкото случаи за ориентация си спомнете ,,беше“ . Тя или той беше направил/а. Вече свършено време нали или действие. А след това идва Präteritum, пак в минало време, но с единствената разлика, че тука е посочено е мястото, където е започнала да учи, в случая Улм. Когато имаме посочен час, ден, месец, година или посочен град или място използваме Präteritum. А когато имаме посочено действиет, което се е случило преди малко или преди ден, ползваме das Perfekt Partizip II, а когато назоваваме действие, което се е случило в преди месец, ползваме Plusquamperfekt.

Nachdem er gekommen war, haben sie gemeinsam zu Abend gegessen.
След като той беше дошъл, вечеряха заедно.
И тука имаме две действия, едно свършило се действие, което е Plusquamperfekt(Минало време III), едно случило се действие след свършилото се действие, което е das Perfekt Partizip II(Минало време II) и ако имахме място, където бяха отишли като град или име на ресторант(напр. Sie waren in Ulm) тогава щяхме да получим и Prateritum(Минало време I).

Искам да обърна внимание, че Plusquamperfekt е лесно откриваем, тогава, когато в изречението видим изрази като ,,nachdem, zuvor, bereits, schon и т.н.“. Видите ли такъв подобен израз, знайте, че отивате към Plusquamperfekt.

Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!