ОСТАВЯМ ТОВА ТУК

Оставям това тук или как оставят немците (Das Verb lassen) някой нещо да им направи. Типичния и особен глагол ,,lassen“ – ,,оставям“ . Сега ще кажете какво толкова особенно и типично, за да направиш в негово ,,величие“ чак отделна статия? Защото много хора го бъркат с другия глагол(bleiben-оставам), който научават първи и смятат, че така ще върви до края, но нещата не се така, както изглеждат. Bleiben е един нормален лесен глагол. Но ,,lassen“ малко е модерен глагол, защото спрежението е почти като на wollen, sollen, müssen, können и dürfen, но не съвпада към тях, защото тези глаголите не оставят на някой нещо да му направи, а само ,,lassen“ има тези правомощия в немския език.

Сега да му видим спрежението в сегашно време (Prasens) и как се използва:
lassen
ich lass
du lässt
er, sie, es, man lässt
wir lassen
ihr lasst
sie lassen
Sie lassen


Почти спрежението му е като на модалните глаголи споменати малко по-нагоре, но с единствената разлика, че при ,,du“ и ,,er, sie, es, man“ формите на спрежение не се променят, а остават едни и същи.

Сега да съставим и едно изречение:

Ich lasse meine Wohnung renovieren.
Аз оставям да реновират моята къща.
(аз оставям някой да реновира моята къща, не аз сам реноривам, а някой друг)


Ich lasse meine Haare schneiden.
Аз оставям да ми пострижат косата.
(аз оставям някой друг да се грижи за моята коса)


Ich lasse mein Auto reparieren.
Аз оставям да ми ремонтират колата.

Правилото за глагол на втора позиция с променливо спрежение и глагол на последно място, без спрежение, остават и тука. Формата на последно място не се променя, а на първо място според времето се променя и формата. Нищо сложно. Лесно е и се свиква.


Оставям ви да се научите!

Останете със здраве!