КОЛАТА Е В РЕМОНТ II

И така, вече знаем как се образуваше Pasiv Präsens auf Deutsch или Пасивно сегашно време в немски език, където оставяхме на някой, или някой нещо си правеше и този някой не го споменавахме:
,,Механикът тества мотора
Der Mechaniker prüft den Motor“ – Aktiv Präsens(Активно сегашно време)
,,Der Motor wird (von dem Mechaniker) geprüft.
Моторът се(от механика) тества – Passiv Präsens(Пасивно сегашно време)“
Това бе за сегашно време. А сега да видим и да видим и за миналите времена(Passiv Präteritum и Passiv Perfekt) и за това как се образуват:

Aktiv Präteritum(Активно Минало време I)
Der Mechaniker prüfte den Motor.
Механикът тестваше мотора.

Passiv Präteritum(Пасивно Минало време I)
Der Motor wurde gepruft.
Моторът се тестваше(въпросът е от кого? От механика, но разбира се тука в действие влиза Пасив и заменя механика с мотор, и разбираме, че моторът е тестван от някой, в нашия случай от механика, който не го пишем)


Aktiv Perfekt(Активно Минало време II)
Der Mechaniker hat den Motor geprüft.
Механикът тества мотора

Passiv Perfekt(Пасивно Минало време II)
Der Motor ist geprüft worden
Моторър беше тестван
Тука искам да обърна внимание на този ,,worden“ който по принцип е ,,werden“ , който при спрежение в Passiv Perfekt става едно интересно таково:
ich bin geworden
du bist geworden
er, sie, es, man geworden
wir sind geworden

ihr seid geworden
sie, Sie sind geworden
В спрежението се пише с ,,ge“ но при писане на изречение махаме ,,ge“ и оставяме ,,worden“ . Това е по правило за Passiv Perfekt(Пасивно Минало време II)


!!!ЗАПОМНЕТЕ!!!
Der Motor wird geprüft
Моторът се зарежда( имаме ,,wird“ спрежение, който е Präsеns сегашно време и ,,geprüft“ Partizip II минало време. Тука ситуацията е сега и ,,СЕ“ тества сега) – Passiv Präsens(Пасивно сегашно време)


Der Motor wurde geprüft.
Моторът се тестваше(имаме,,wurde“ спрежение, който е Präteritum минало време I и ,,geprüft“ Partizip II минало време. Тука ситуацията е в миналото някъде ,,СЕ“ тестваше) Passiv Prateritum(Пасивно минало време)


Der Motor ist geprüft worden
Моторър беше тестван(имаме ,,ist worden“ спрежение, който е Perfekt минало време II с комбинация ,,geprüft“ Partizip II минало време. Тука вече имаме напълно свършено време, където вече ,,БЕШЕ“ тестван.) . И да ви кажа, че тази и такива подобни с ,,ist worden“ много се използват в литературната реч, учебници, списания и вестници, но не и в разговорната. – Passiv Perfekt


Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!