Трудни глаголи

Дойде ред и да научим трудните глаголи в немски език. Те не се кой знае какво, но имат едни особенности. В немския се наричат Unregelmäßige Verben im Präsens. И без много  обяснения да минем към тях. 

Първият ни глагол е sein – съм .  
Много използваем в български език, но не и толкова в немския. Затова ще научим за напред. Сега да му видим спрежението в сегашно време
ich – bin
du – bist
er, sie, es, man – ist
wir – sind
ihr – seid
sie – sind
Sie – sind
Не е кой знае какво, нали? За сега да научим спрежението му в сегашно време, а за напред, ще го развием още по-добре

Вторият ни глагол е haben – имам . 
Неизползваем много в българския, но малко или много използваем в немския. Затова ще научим напред. Сега да го спрегнем в сегашно време.
ich – habe
du – hast
er, sie, es, man – hat
wir – haben
ihr – habt
sie – haben
Sie – haben
Нищо особенно. Лесно е за запомняне. И какво повече можем да поискаме от един глагол, нали? За сега това. За напред, ще видим!

Третият ни глагол е mögen – обичам . 
Тука нещата малко се усложняват. Защото има един друг глагол, който е по-известен на всички, койето е ,,lieben“, който също означава ,,обичам“ .  Но искам само да знаете, че, когато казвате нещо с ,,mogen“ казвате да речем: ,,Ich mag Sport machen“ ,,Аз обичам да правя спорт“ или така да кажем, че обичаме да правим нещо и това го  казваме с ,,mogen“ . A с ,,lieben“ казваме така: ,, Ich liebe dich“ ,,Аз обичам теб“ или накратко казано обичаш някой/я . Разликата е, че единия път обичаш нещо да правиш, или да слушаш, а другия случай обичаш някой, някои и т.н. А сега да видим спрежението на този така толкова сложен глагол в сегашно време:
ich – mag
du – magst
er, sie, es, man – mag
wir – mögen
ihr – mögt
sie – mögen
Sie – mögen

Четвъртият ни глагол е ,,möchten“ – желая . 
Това също така и е една друга форма на глагола ,,mögen“ – обичам, но затова ще направим отделен урок, където ще обясним накратко разликата между двата глагола. Сега да видим спрежението му в сегашно време:
ich möchte
du möchtest
er, sie, es, man möchtet
wir möchten
ihr möchtet
sie möchten
Sie möchten
Виждате! Не е кой знае какво. Сега минава към последния ни труден глагол.

Петият и последният ни труден глагол е ,,wissen“ – ,,знам“
Не е кой знае какво и този глагол, има някои особенности, но за тях за напред ще говорим. Сега да му видим спрежението му в сегашно време:
ich – weiß
du – weißt
er, sie, es, man – weiß
wir – wissen
ihr – wisst
sie – wissen
Sie – wissen

Тука само трябва да обърнем внимание на ,,ich“ където ,,weiß“ съвпада с на ,,er, sie, es, man“ ,,weiß“. Формите не се променят.

Това са трудните глаголи в немския език. Не са толкова сложни за учене, но за напредн ще имат някои други особенности, които ще са малко по трудни, но изучават се с малко желание!