Глаголни образувания с препозициониране

Идваме и на последните глаголни образувания, които са с препозициониране. На какво се натъкваме? Нека да видим:

Ich freue mich auf das Wochenende.
Аз се радвам за уикенда.

В нашия случай ich-аз взима позицията си на Nominativ, freue-радвам се – си остава наш глагол, a на последно място идва препозицията auf das Wochenende, което означава ,,обяснение с препозиция“.

Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!