Глаголни обяснения(Nominativ – Dativ)

И така да си дойдем на падежите Nominativ и Dativ с нашите обяснения, където ще можем да помогнем на определение хора да направят определени работи. Как ще стане това? Нека да видим:

Wir helfen euch.
Ние помагаме на вас.


Съответно wir-ние е Nominativ, helfen-помагам си остава глагол и euch-вас е от Dativ. И Dativ винаги е за хора. С Dativ винаги посочваме хората, на които искаме да помогнем или да направим нещо с тях или заедно. А Nominativ са местоименията: аз, ти, тя, той, ние, вие, те, които или поставяме на първа позиция в изречението или на трета позиция.

Малко са глаголите с които можем да комбинираме падежите Nominativ и Dativ:
danken, gehören, gefallen…
За повече информация може да потърсите в интернет и да си направите една листа с глаголи от Nominativ/Dativ.

Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!