Дата и число

На втори януари правих много крачки на ден, за да мога да отслабна. На 3.01. бях тотално уморен и на 4.01. се отказах от това си начинание.

Дата и число или числителни редни в немски език или как казваме датата на немски.

Нека да дадем един много прост пример, с който да обясним всичко от до:

1-19 + ten
am 1. – am ersten
am 2. – am zweiten
am 3. – am dritten
am 4. – am vierten
am 5. – am funften
am 6. – am sechsten
am 7. – am siebten
am 8. – am achten
am 9. – am neunten
am 10. – am zehnten
am 16. – am sechzehnten
am 19. – am neunzehnten


20 + sten
am 20. – am zwanzigsten
am 21. – am einundzwanzigsten
am 22. – am zweiundzwanzigsten
am 30. – am dreißigsten

Къде трябва да внимаваме? Много лесно. От 1 до 19 довавяме едно ,,ten“ а от 20 и нагоре, добавяме ,,sten„.

И също трябва да внимаваме, когато има зададен въпрос към нас от сорта на:

Wann sind Sie geboren?
Кога сте родени?
Am 7.4.1994 ( am siebten vierten neunzehnhundertvierundneunzig)
На 7.4.1994 ( на седми четвърти хилядадеветстотинидеведесетичетвърта)

Както и на този въпрос:
Welcher Tag ist heute?
Heute ist der 12.10 ( Heute ist der zwölfte zehnte. )

Няма нищо сложно. Това е като цяло с датите и числата на немски език.

Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!