Гениално препозициониране

Дойде ред и да научим гениалното препозициониране в немски, което го познаваме като Genitiv. До сега учихме за Akk и за Dat, но какво всъщност се случва в Gen, когато стане дума за препозициониране. Нека да обясним с няколко примера:

Препозиции в Genitiv:
ausserhalb – извън
innerhalb – вътре, в рамките на, в течение
wegen – заради
während – докато, по време на, в продължение


Ich wohne ausserhalb der Stadt.
Аз живея извън града.
Er will die Prüfung innerhalb eines Jahres schaffen
Той иска с изпита в рамките на една година да се справи.
Er muss wegen der Prüfung viel lernen.
Той трябва заради изпита много да учи.
Ich habe meine Frau während des Studiums kennengelernt.
Аз се запознах с моята жена по време на студентството.


И така. Като цяло трябва да внимавате за тези 4 препозиции. Освен тези няма други, които да се преобразуват в гениалното препозициониране. В много случаи означават съвсем други неща, затова трябва да внимавате, преди да кажете нещо или преди да напишете. Прочете изречението или текста до край, преди да напишете нещо или слушайте човека пред вас и след това отговорете.

И така. Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!