Съществителни, скланяват като прилагателни

Какво ще рече то? Едни съществителни имена, които си скланяват ей така и стават прилагателни.

Не е много сложно. Нека да го обясним с един пример:
– взимаме за такъва der Vorsitzende – председател
Nominativ/Maskulin(m)
der Vorsitzende
ein Vorsitzender


Nominativ/Feminin(f)
die Vorsitzende
eine Vorsitzende

Nominativ/Plural(p)
die Vorsitzenden
Vorsitzende

Akkusativ/Maskulin(m)
den Vorsitzenden
einen Vorsitzenden

Akkusativ/Feminin(f)
die Vorsitzende

die Vorsitzende

Akkusativ/Plural(p)
die Vorsitzenden
Vorsitzende

Dativ/Maskulin(m)
dem Vorsitzenden
einem Vorsitzenden


Dativ/Feminin(f)
der Vorsitzenden
einer Vorsitzenden

Dativ/Plural(p)
den Vorsitzenden
Vorsitzenden

За какво ви писах това цялото чудо се питате предполагам сега, нали? За да мога да ви обясня накратко, че, когато имаме въпросната комбинация, която никак не се отличава от сегашните, съответно един Председател става,,председателски, председателска, председателско и т.н.“ От съществително в прилагателно. Не е кой знае какво, но държах да го кажа, все пак е нещо и трябва да се каже!

Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!