Недвижещо се препозициониране

Следва да научим и недвижещото се препозициониране, което ни е познато от предишните публикации като Dativ(дателен падеж). Как и кои препозиции използваме с дателен падеж в немски език. Нека да ги видим:
aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, vor
от, при, с , след, от, от, на, пред


Нека да дадем примерни изречение, за да ни са изяснят:
aus:
Ich gehe jeden Morgen um 8 Uhr aus dem Haus.
Аз тръгвам всяка сутрин в 8 часа от вкъщи.


bei:
Ich wohne bei meinen Eltern,
Аз живея при моите родители.


mit:
Ich fahre mit dem Bus.
Аз пътувам с автобус.


nach:
Nach dem Deutschkurs möchte ich eine Arbeit suchen.
След курса по немски желая аз една работа да търся.

seit:
Ich bin schon seit einem Jahr in Deutschland.
Аз съм така от една година в Германия.

von:
Von der Haltestelle muss ich noch 5 Minuten zu Fuß gehen.
От спирката трябва аз още 5 минути пеша да ходя.

zu:
Ich fahre zur Sprachschule.
Аз пътувам на училище.


vor:
Vor dem Deutschkurs gehe ich joggen.
Преди курса по немски отивам аз да бягам.

Това са като цяло препозиционирането в недвижение в дателен падеж.

В повечкото случаи и много често ще видите и тези препозиционирания,,beim, vom, zum, zur“ които са същите като сегашните, но им се пишат късите форми, за да не пишете тези дълги форми,,bei dem, von dem, zu dem, zu der“ или накратко се образуват така: ,,bei dem=beim, von dem=vom, zu dem=zum, zu der=zur„.

Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен! Останете със здраве! До следващия път!