Заменящо се препозициониране

След като научихме за препозиционирането в Akk и Dat, сега дойде време и да научим, кои са тези препозиции, които могат да се ползват и за двете така по интересно. Нека да ги видим.

in – в
an – на
auf – върху
unter – Под
über – над
vor – пред
hinter – зад
neben – до
zwischen – между

И нека да видим как се използват тези препозиции по отделно за Akk и за Dat.

Въпросът е ,,на къде?“ или казано на немски,,Wohin?““ Нека да видим кои препозиции отговарят на този въпрос и как се образуват изреченията:


Wohin?
in den Wald – на гората
in das Restaurant – на ресторанта
in die Stadt – на града
in die Geschafte – на магазина
Съответно ,,in das“ понякога става ,,ins„. Поне така е по правило за по съкратено, както и ,,an das“ става,,ans„. Сега да съставим няколко изречение, за да може да ви се изяснят нещата още повече:
Sie geht in die Bäckerai.
Тя отива на пекарната.
Der Bus fahrt langsam an die Haltestelle.
Автобусът пътува бавно на спирката.
Sie gehen auf die Strasse.
Те отиват на улицата.

Wir gehen unter den Baum.
Ние отиваме под дървото.
Wir gehen über den Platz
Ние отиваме над площада.
Wir stellen die Mulltonen vor das Haus.
Ние слагаме контейнера за боклука пред къщата.
Wir stellen unsere Fahrrader hinter das Cafe.
Ние слагаме нашите велосипеди зад кафето.
Ich stelle den Kinderwagen neben die Tür.
Аз поставям детската количка до вратата.


Това бяха няколко примера за тези особенни заменящи се препоцизии в Akk. Сега да видим и за Dat.

Препозиции в Dat. Въпросът е ,,къде“ или казано на немски ,,wo„“ или потно задаваме си въпроса,,Къде точно се намираш – вкъщи или в ресторанта или в стаята и т.н.““

im Wald
в гората
im Restaurant
в ресторанта
in der Stadt
в града
in den Geschaften
в магазина


In der Bäckerei sind viele Leute.
В пекарната са много хора.
Der Bus steht an der Halltestelle.
Автобусът стои на спирката.
Auf der Strasse fahren viele Autos.
Върху улицата пътуват много автомобили.
Unter dem Baum steht eine Bank.
Под дървото стои една пейка.
Über dem Platz fliegen viele Vogel.
Над площада летят много птици.
Die Mulltonnen stehen heute vor dem Haus.
Контейнерът за блокуци стои днес пред къщата.
Hinter dem Cafe ist ein Hof.
Зад кафето е един двор.
Der Kinderwagen steht neben der Tür.
Детската количка стои до вратата.

И така. Това беше от мен за сега за препоционирането в немски език. Надявам се, че съм ви бил полезен.

Останете със здраве! До следващия път!