Гениално членуване

Да си дойдем на думата. Това, кеото учихме до сега за членуването в нормално, движещо или недвижещо се членуване беше приказка. Сега ще затрудним нещата малко или усложним.

Ама спокойно, няма да е толкова сложно, колкото изглежда. Всички познаваме определителните членове в немски – der, das, die. И да не сте учили немски език, все отнякъде сте чували за това, че има нещо подобно.

След тях обаче имаме още един гениален определителен член, който се наименува ,,des“ или така да го наречем,,гениално членуване“. За какво служи то?

Първо на бързо да кажем, че при der и das определителния член се променя и става des и слагаме едно ,,s“ след членуваната думичка, като например:
der Vater
des Vaters
eines Vaters
keines Vaters
meines Vaters
dieses Vaters


das Auto
des Autos
eines Autos
keines Autos
meines Autos
dieses Autos

А при die – Feminin и die – Plural, die се заменя с der, както в Dativ:
die Frau
der Frau
einer Frau
keiner Frau
meiner Frau
dieser Frau


der Kinder
keiner Kinder
meiner Kinder
dieser Kinder

А за какво всъщност служи или как излежда на превод и значение? Нека да дадем един пример:
Das Autos des Vaters ist neu.
Колата на бащата е нова.

Die Schule der Kinder ist groß.
Училището на децата е голямо.


Посочва се нещо принадлежащо се на някой, че е голям, нов или стар. Колата на бащата е нова или Стаята на бащата е голяма и т.н.

Това е за сега за гениалното членуване Genitiv.

Надявам се, че съм бил полезен.

Останете със здраве! До следващия път
!