Неопределително местоимение

Как можем да дадем някой пример в немски език? Как го правят немците, като искат да дадат някой пример за някой или някоя, ако стане въпрос за това. В български сме свикнали да казваме така:
,,Ти можеш да направиш това така така или Ти може да ходиш и т.н.“


С местоимението ,,ти“ или ,,той“ или ,,тя“ според случая в български език използваме тези три местоимения. Немците в такива случаи използва неопределителното местоимение ,,man“ , което заменя du, er и sie заедно като например:
Man kann das machen
Може това да се направи / Човек може да направи това.


Може би сещата до сегашните ни писания, където винаги, когато пишехме спрежението на глаголите с местоимения, пишехме с ,,er, sie, es, man““ ей този ,,man“ заменя всичките. Да дадем още един пример:
Hier kann man Geld wechseln
Тука може да сменят пари.


Wie schreibt man das?
Как се пише това?

Когато става въпрос за човек, няма значение, дали е тя или той или ти, това се заменя с man, а когато става въпрос за действие, като смяна на пари, или как се пише това, просто махаме дадедните местоимения и го така, както си е.


ЗАБЕЛЕЖКА: ДА НЕ ГО СБЪРКАТЕ С ДРУГИЯ ,,MANN-МЪЖ“
НАШЕТО СИ Е,,MAN-ЧОВЕК„.


Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!