Членуване в недвижение

Знаем вече как се членува нормално Nominativ, как се членува в движение Akkusativ, а как ли се членува в недвижение Dativ? Нека да видим:

Der – Maskulin und – das – Neutrum – в недвижение ,,der“ и ,,das“ се заменят с ,,em“. Да видим как:
der Mann das Auto
dem Mann dem Auto
einem Mann einem Auto
keinem Mann keinem Auto
meinem Mann meinem Auto
diesem Mann diesem Auto


Die – Feminin – в този случай с недвижение ,,die“ става ,,der“ . Като например:
die Frau
der Frau
einer Frau
keiner Frau
meiner Frau
dieser Frau


Die – Plural(Множествено число) – тука ,,die“ се заменя с ,,en“ и накрая на думичката слагаме ,,n“ . Как ли става? Нека да видим:
die Kinder
den Kindern
keinen Kindern
meinen Kindern
diesen Kindern

или казано като изречение:
Wir spielen mit den Kindern
Ние играем с децата.


И при автомобилите – die Autos става mit den Autos, когато е множествено число!

Това беше като цяло за недвижещо се членуване!

Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!