Каквото или където

Моето очакване остана таково, каквото очаквах аз да остане и за напред в град Варна, където се преполагаще да се осъществят моите очаквание от едно до браз край.

Окей. Започваме философски, да видим, как ще го завършим.

RELATIVSÄTZE MIT WAS
Ihr Test war gut, was sie freute.
Нейният тест беше добър, каквото тя се радваше.
(ТУКА WAS(KAKВОТО) ВАЖИ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ, ДЕЙСТВИЕ ИЛИ СЛУЧКА)


RELATIVSÄTZE MIT WO
Sie hat in Hamburg studiert, wo sie auch ihre erste Arbeit gefunden hat.
Тя е учила в Хамбург, където тя също първата си работа намерила е.
(ТУКА WO(КЪДЕТО) ВАЖИ ЗА МЯСТО, КЪДЕТО МОЖЕ БИ Е УЧИЛ/А, ИЛИ НАПРАВИЛ НЕЩО ДРУГО, ГРАД, ДЪРЖАВА И Т.Н.)

Това беше от мен за сега. Надявам се, че съм ви бил полезен.

Останете със здраве. До следващия път!