Движещо се препозициониране

Дойде ред и да научим движещо се(Akkusativ) препозициониране в немски език, който се състои от тези препозиции:
für, um, durch, ohne
за, на, през, без

Нека да дадем няколко примера, за да ви се изяснят нещата:
für:
Sie brauchen für den Antrag einen Pass und ein Foto.
Те се нуждаят за заявката един паспорт и една снимка.

um:
Man kann sehr gut um den Titisee wandern.
Човек може много добре на Титизе да ходи.


durch:
Der Zug fährt durch den Tunnel.
Влакът пътува през тунела.

ohne:
Sie trinkt den Kaffee ohne Zucker.
Тя пие кафето без захар.

И така, това бяха препоцизиите за Akkusativ. Знам, че имате много въпроси около препозицията ,,um“ което тука е,,на“ а се използва също и за часовото време, но затова ще говорим напред! За сега толкова! Да не уморяваме мозъка много много. И то се нуждае от почивка, нали?

Останете със здраве! До следващия път!