Защото…?

Тез червени домати….удрии….. И така нататък с една българска класика в жанра. Но да се върнем към нашата тема и то е,,ЗАЩО-ЗАЩОТО?“. Как се образува едно изречение с защото на немски? За случая имаме въпроса ,,WARUM(ВАРУМ)ЗАЩО“ с отговор ,,WEIL(ВЕЙЛ)ЗАЩОТО“. Нека да видим как се образува едно изречение.

WEIL:
Er findet das Internet praktisch, weil man viele Informationen bekoomt.
Той намира интернет практично, защото човек получава много информация.
Sie findet das Internet nützlich, weil man viele Filme sehen kann.
Тя намира интернет полезно, защото човек може да гледа много филми.


На какво трябва да обърнем внимание в тези две изречения, че глаголите след ,,weil-защото“ винаги са на предпоследно и на последно място. Това е правилото за защото в немски, когато кажете weil веднъж, трябва да знаете, че глаголите след това отиват на последните места в изречението, а другите съставки в изречението като местоимения и прочие се подреждат по реда си.

Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен! Останете със здраве! До следващия път!