Непреки въпроси

Знаеш ли, къде се намира това място? Знаеш ли, кога ще дойде автобуса? Или казано на български К-въпроси(кога, как, къде, какво). Как са те на немски обаче? Нека да ги видим:
На немски език те се наричат W-Frage(Was, wie, wo, woher, warum, wieso, wann) или така наречените Indirekte Fragen, които преведени на български означават непреки въпроси или косвени въпроси. Но как се образуват? Нека да видим с няколко примера:

W-FRAGE
Weißt du, wo der Brief ist?
Знаеш ли, къде писмото е?
Weißt du, wann der Chef kommt?
Знаеш ли, кога шефът идва?


Тези са така наречените обяснителни въпроси, където може да се обясняваме дълго, като каже ,,Да, знам. Ей там, върху масата е писмото“ или ,,Шефът ще пристигне към 15:00ч.“ .

Имаме и такива въпроси, където трябва само можем или поне най малкото можем да отговорим с ,,ДА или НЕ“. Нека да видим и тях:


Ja\Nein-Frage
Können Sie mir sagen, ob die Stelle noch frei ist?
Можете ли да ми кажете, дали мястото още е свободно?

Както виждате следователния отговор, който следва е или ,,ДА-НЕ“ или ,,Да, разбира се“ или ,,Заповядайте“.

При W-Fragen трябва да обърнем внимание на това, че след запетаята идва не глагол, а въпрос, следователно може да е Was, Wann, Wie и т.н. и след него подреждаме по избор подлог, допълнение и на последно място, както винаги, идва глаголът.

На Ja\Nein-Frage правим същото, но, само че след запетаята имаме ,,ob„(дали) след което подреждаме пак по съшия начин подлог допълнение и на последно място поставяме глагола.

Това беше от мен за сега. Надявам се, че съм ви бил полезен.

Останете със здраве и до следващият път.