Откакто

Откакто се каня да уча английски, годините си минават, а аз знам само това, което даже не знам къде би могло да ми трябва. И така. Да си дойдем на думата. Как бихме образували едно изречение с ,,откакто“ или казано на немски ,,seitdem„. Нека да видим:

SEITDEM
Seit(dem) er mehr Fahrrad fährt, fühlt er sich gesünder.
Откакто той кара колело, чувства себе си по-здрав.
Seit(dem) Familie Ivanovs weniger Energie verbraucht, spart sie Geld.
Откакто Иванови по-малко енергия изразходват, спестяват пари.


На какво трябва да обърнем внимание. Първото, което е, че глагол на последно място преди запетаята и глагол на първо място след запетаята остава. Второто е, че няма значние дали пишете или казвате seit или seitdem, означават едно и също нещо, а то е,,откакто“.

Това беше като цяло. Надявам се, че съм ви бил полезен.

Останете със здраве!

До следващия път!