Свързване на изречения с затова и въпреки това

Продължаваме да свързваме изреченията в немски език с най различни примери. И един от многото примери е примера с deshalb(затова) и trotzdem(въпреки това). Как ли става това? Нека да видим:

DESHALB-ЗАТОВА
Todor hat den ganzen Tag gearbeite. Deshalb will er sich ausruhen.
Тодор работи цял ден. Затова иска той да почине.
Todor kümmert sich nicht um den Haushalt. Deshalb ärgert sich Eva.
Тодор не се грижи за домакинството. Затова Ева се дразни.
*Както виждаме, нямаме нищо особенно променено в цялото изречение. Единственото, което трябва да запомните е, че Deshalb е Затова и след него следва, както по правило беше глагол-втора позиция, местоимение-трета поцизия и т.н.*


TROTZDEM-ВЪПРЕКИ ТОВА
Die Frau hat einen Einkaufszettel. Trotzdem hat sie nicht alles eingekauft.
Госпожата има списък с нешата за пазаруване. Въпреки това тя не купува всичко.
Die Kinder streiten sich standig. Trotzdem bleiben die Eltern ruhig.
Децата се карат постоянно. Въпреки това родителите остават спокойни.
*тука пак същата работа, единственото, което трябва да запомните е, че Trotzdem е Въпреки това и както в по-горния пример посочваме, след Trotzdem, както е по правило, всичко се подрежда, така както си е, глагол-втора позиция и местоимение-трета позиция.
*

Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!