Или…или

Като стане въпрос за или…или, какво ли правим? Когато имаме две възможности, когато трябва да изберата едната възможност и да продължвим напред с гордо дигната глава нагоре. Какво ли правим? Или, какво ли щяхме да направим, или какво ще направим? Два въпроса, на които ще търсим отговорите в по-долните редове.

И така. На немски това се нарича entweder…oder(ентведа…ода) или казано на български ,,или…или“, където винаги имаме две възможности, от които трябва да изберем едната.

Нека да изясним нещата с един пример:

Entweder…oder:
Sie trinkt zum Frühstück Kaffee. Manchmal trinkt sie zum Frühstück aber auch Tee.
Тя пие кафе за закуска. Понякога пие тя за закуска но също и чай.


Sie trinkt entweder Kaffee oder Tee zum Frühstück(едното или другото)
Тя пие или кафе, или чай за закуска.


И така улеснихме още малко нашия немски. Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве!

До следващия път!