Колкото…толкова

Колкото учим, толкова ще сполучим или колкото искаме, толкова получаваме или не получаваме. Зависи според ситуацията, нали? И аз така предполагах. Но как е това сравнение в немски език. Нека да видим:

Je…desto(колкото…толкова)
Je weniger Autos fahren, desto ruhiger ist das Leben in der Stadt.
Колкото по-малко автомобили се карат, толкова по-спокойно ще е животът в града.

Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен! Останете със здраве! До следващия път!