РАДВАМ СЕ

Немците много обичат да ползват така наречените ..Reflexive Verben“ на български ,,Рефлексни глаголи“ но да знаете нямат нищо общо с реклекс. Просто незнайно така се наричат, но ги ползват много често. Ползват ги в едно така наречено специално време за тях, ни сегашно време, ни бъдеще, между средата някъде. Сега ще кажете, какво е това време? Ще ви дам един кратък пример от български после и на немски.

На български обичаме да казваме:
Ще се радваме да ви видим(времето е бъдеще, някога, някъде, ще се видим)


Така, всичко ясно, нали? Но при немците малко е различно. Немците обичат да казват:
Wir freuen uns euch zu sehen( буквално преведно означава,,Радваме се да ви видим, но немците, когато кажат това за тях това също може да означава и някога в бъдещето, някъде, може да се видите и ще се радват за което, но никога няма да кажат това да речем:
,,Wir werden uns euch freuen zu sehen“ ..Ще се радваме да ви видим“ буквално преведено от български на немски с комбинация ,,Future I( бъдеще време в немския) “ .)


Това време да го наименуваме ,,Сегашнобъдеще време в немския“ за да не се объркаме за напред. Знам, че в българския език се употребява бъдеще време(ще) много често, но в немския го заменят с това интересно Сегашнобъдеще време. А защо след ,,freuen“,,радвам“ слагат ,,uns“ . Защото този ,,uns“ e другата падежна форма на падежите Akkusativ и Dativ немския или на по просто казано падеж за движение(Аkkusativ) и падеж за недвижение(Dativ) . Глагола ,,freuen“ принадлежи на падежа за движение Akkusativ. За улеснени нека да спрегнем глагола freuen в сегашно време:
ich freue mich
du freust dich
er, sie, es, man freut sich
wir freun uns
ihr freut euch
sie freuen sich
Sie freuen sich


И така се спрягат много глаголи, които принадлежат на движещия се падеж Akkusativ. Може да потърсите повече глаголи в интернет, които принадлежат на падежа Akkusativ. Много са.

А сега ще се питате какво означават тези оформления след глагола, които са ,,mich, dich, sich, uns, euch, sich, sich“ съответно се превеждат,,мен, теб, него, го, я, нас, вас, тях“ но, когато се казват с глагола в случая да речем:
,,Ich freue mich“ – това не се превежда така,,Аз радвам мен“ , а се превежда и означава това,,Аз се радвам“ и при всички останали примери като:
,,Du freust dich“ – Ти се радваш
,,Er/sie/es/man freut sich“ Той/тя/то се радва
,,Wir freuen uns“ – Ние се радваме
,,Ihr freut euch“ – Вие се радвате
,,Sie freuen sich“ – Те се радват


Накратко казано всичкото това ,,mich, dich, sich, uns, euch, sich“ когато е с глаголова комбинация(пр. Ich freue mich) на български означава ,,СЕ“ (пр. Аз се радвам) Както и останалите. Вече според случая може да го комбинирате с zu+Infinitiv:
,,Ich freue mich euch kennenzulernen“
,,Радвам се да се запознавам с вас“
И може да комбинирате за напред с други граматични форми, които ще учим.

Това са накратко рефлексните глаголи и с тях така не много известната форма в немския, но много употребявана ,,сегашнобъдеще време“ . Надявам се, че съм бил полезен!

Ще ви оставям няколко глагола да се упражните:
,,sich ärgern, sich vorstellen, sich anmelden, sich trennen, sich verlieben, sich unterhalten, sich streiten, sich fühlen“ .

Останете със здраве! До следващия път!