Нормално членуване в немски език

След като вече знаем, как се съставят изречения в немски език, как се образуват в различните времена, дойде ред и да научим нормалното членуване(Nominativ) в немски език. Как става това? Хайде да видим:

Der- Maskulin-дер-маскулин – или казано на български мъжки род. Как да го познаваме в отделните изрази и думички? Много просто, думи, които завършват на ,,er“ са от ,,der-maskulin“ като,,der Vater, der Sohn, der Opa, der Mann и т.н.) . И съответно в най различните примери имат най различни значения като,,ein Mann-един мъж“ отрицалтелното ,,kein Mann- без мъж, няма мъж“ или ,,mein Mann-моят мъж“ или малко отрицалтеното на този пример,,dieser Mann-този мъж“. Има и някои изключения, където думички, които не завършват на ,,er“ но са с съответния определителен член в изречението като der Kaffee-кафе или der Tee-чай. Но те са рядкост и не са за притеснение.

Das-Neutrum-дас-Неутрум – или казано на български среден род. Кои думички влизат в този показател? Предполагам сещате се, думички, които завършват на ,,as“ или чуждици, влезли в германски от английски език или френски, например: das Laptop или das Siluet. Има и други думички като das Buch, които са с различни букви накрая, но са рядкост, но главното правило е това, че трябва да се внимава за чуждици и думички завършващи на ,,as“. Например: das Auto, ein Auto, kein Auto, mein Auto, dieses Auto, автомобил, един автомобил, без автобомил, този автомобил или така казано в изречение,,Das Auto ist mein – Този автомобил е мой“ .

Die-Feminin-ди-Феминин – или казано на български език, женски род. Кои са тези думички, които са с съответния определителен член за феминин? Точно правило няма, но в повечкото случаи може да кажем да речем: ,,Die Frau, die Mutter, die Schwester, die Oma, die Uhr, die Tur и т.н.“ Съответното им образуване,,die Frau, eine Frau, keine Frau, meine Frau, diese Frau, жена, една жена, без жена, моята жена, тази жена“ и да дадем един пример с изречение:,, Die Frau heißt Larissa – Жената се казва Ларисса“

Die-Plural-ди-Плурал- или така странно и особенно казано на български, множествено число. Кои са те? Думички, които са множество като, die Kinder-деца или die Vaters -бащите, die Mutters, die Bruders, die Autos, die Zummers и т.н. Да дадем и един пример,,die Kinder, keine Kinder, meine Kinder, diese Kinder, деца, без деца, моите деца, тези деца“ Тука искам да обърна внимание, че, когато имаме множествено число, нямаме единствен случай като ein Kinder, защото не става въпрос за едно дете, а за мнозинсто от деца и за това за този случай оставяме едно тире,,-“ .

Товабеше като цяло нормалното членуване в немски език. Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!