Делящи се глаголи

Както в българския имаме така наречените,,присъдеиняващи глаголи“ така и в немския имаме делящи се глаголи или така казано,,Trennbare Verben“ . Какво ще рече то? Първо да обърнем внимание на присъединяващите глаголи в българския. Взимаме за пример:
– казвам, после му добавяме ,,до“ и то става ,,доказвам“ после махаме ,,до“ и добавяме ,,на“ и то става ,,наказвам“ после махаме ,,на“ и добавяме ,,по“ и то става ,,показвам“ и т.н.

Виждате, че с сменени две букви, как се промени изцяло значението на думата.

Така и е в немския, но с единствената разлика, че делят глагола или по-точно, взимат тези две букви или в някои случаи три и ги слагат накрая на изречението. И как изглежда това. Да вземем за пример глагола ,,abholen“:
Marina holt ein Packet ab.
Марина взе един пакет.
(в случая ,,abholen“ взимаме ,,ab“ и го слагаме края на изречението, а ,,holen“ го спрягаме според дадения случай, в нашия случай Марина е ,,тя“ затова глагола става ,,holt“)

Да вземем още няколко примера, за да ви се изяснят нещата.
Anfangen – започвам ; aufhören  – свършвам

Der Kurs fängt um 9 Uhr an und hört um 12 auf.
(в този случай използвахме двата глагола в едно изречение, в единия случай казахме,,Курсът започва в 9 часа“ разделихме го с ,,und“ което означава ,,и“ и после казахме, че,, и свършва в 12 часа“ .

Няма да се задълбочавам повече. ЗАПОМНЕТЕ ЕДНО,,НИКОГА НЕ БЪРЗАЙТЕ, КОГАТО ГОВОРИТЕ НА НЕМСКИ ДА КАЗВАТЕ ГЛАГОЛА БЪРЗО И НА ПЪРВИТЕ МЕСТА, ГЛАГОЛИТЕ ВИНАГИ СА НА ВТОРА ПОЗИЦИЯ ИЛИ НА ПОСЛЕДНА В ДАДЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ СПОРЕД СИТУАЦИЯТА, КАКВАТО И ДА Е ГРАМАТИКАТА, СЕГА РАЗДЕЛЯЩИ СЕ ГЛАГОЛИ ЗА НАПРЕД ДРУГА ГРАМАТИКА, НО ПРИНЦИПА ОСТАВА ЕДИН И СЪЩ, НА ВТОРО ИЛИ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО!

Сега ще ви оставям една камара думички, с които да си съставите изречения и да се упражните като хората:
-einkaufen, aufstehen, anrufen, ausgehen, ausfallen, fernsehen, mitkommen, mitbringen, stattfinden, abschicken ;

До следващия път! Останете със здраве!