Прилагателно след съществително

,,Тази кола е стара“ ,,Роклята е красива“ ,,Къщата е голяма“ и т.н. безброй прилагателни имена можем да изредим в български език след съществителни. Но как е това в немски. Нека да видим:

Der Schrank ist neu. Ich finde den Schrank schön.
Шкафът е нов. Аз намирам шкафа хубав.


или

Das Sofa ist alt. Ich finde das Sofa langweilig.
Диванът е стра. Аз намирам дивана скучен.


Не е кой знае. Научават се лесно с няколко повторения. Само трябва да внимаваме за der, die, das и всичко останало си е така, както си е.
И това цялото нещо на немски се нарича ,,Adjektive nach dem Pronomen“ или казано на български,, прилагателни след същесвителни имена“


Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!