Подчинено изречение пред основно изречение

До сега говорихме за правилото глагол на последно място преди запетайката и на първо място след запетайката. А всъщност как се нарича това? Нека да го наречем ,,Подчинено изречение до основно изречение“ или казано на немски език,,Nebensatz vor Hauptsatz„. И нека да изясним нещата с един пример:

Wenn Todor sehr viel lernt, kann er ein sehr gutes Abitur bekommen.
Ако тодор много учи, може една хубава матура да получи.
Wenn ich morgen Zeit habe, komme ich gerne.
Ако аз утре време имам, идвам аз с удоволствие.

Това беше за нашето толкова трудно описуемо правило на немски.
След днес вече ще знаем, че това е подчинено изречение пред основно изречение.

Това беше от мен за сега. Останете със здраве! До следващия път!