Лесни глаголи

Verben im Präsens 
или така наречено
Глаголи в сегашно време!

В немски език има лесни сегашни глаголи и трудни сегашни глаголи. Те се наричат Regelmäßige и Unregelmäßige Verben im Präsens (Лесни и трудни глаголи в сегашно време) .

Не се стресирайте, днес ще научим лесни глаголи(regelmäßige verben) в сегашно време.  
И така да започнем с един пример: 
взимаме глагола spielen – играя. Този глагол е лесен. Защо го наричам ,,лесно“ .  Защото е с лесно спрежение. Хайде сега да направим едно спрежение в сегашно време:

ich – аз – spile – играя
du – ти – spielst – играеш
er, sie, es – той, тя, то – spielt – играе
wir – ние – spielen – играем
ihr – вие – spielt – играете
sie – те – spielen – играят
Sie – Вие – spielen – играете

Тука важното е да запомним, че при ,,ich spiele“ махаме ,,n“  при ,,du spielst“ махаме ,,en“ и добавяме ,,st“ при ,,er, sie, es spielt“ махаме пак ,,en“ и прибавяме ,,t“ при ,,wir spielen“ глагола не си променя формата, при ,,ihr spielt“ махаме ,,en“ и прибавяме ,,t“ при ,,sie spielen“ и ,,Sie spielen“ формата не се променят като спрежение. И така за всички лесни глаголи. Има и изключения, но те се броят на пръсти. 

Това са така наречените лесни глаголи. Не са кой знае какво!

Като домашно ще ви оставям няколко глагола да спрегнете и да ми ги изпратите на имейл за проверка: nemskilesno@abv.bg 

Глаголи за спрежение:
heißen, genießen, schließen, sitzen, nutzen, putzen, arbeiten, antworten, kosten, einschalten, ausschalten, berichten, bieten, chatten, reden

Ако искате спрегнете всички, ако искате само няколко. Решението е Ваше!

До следващия път!