Модерни глаголи

Модерни глаголи в немски или така наречените ,,Modal Verben“ имат за цел да се комбинират с някой друг в дадена ситуация. От казаното до сега знаем, че в немски език при съставяне на изречение глагола винаги стои или на второ или на последно място. В този случай ще имаме глагол и на второ и на последно място. Кои са тези глаголи, които ще стоят на второ място и кои ще са на последно място.

На второ място ще са модерните глаголи, които ще научим сега, а те са:
-können – мога, wollen – искам, müssen – трябва, sollen – трябва, dürfen – мога


ich – kann
du – kannst
er,sie,es – kann
wir – können
ihr – könnt
sie – können
Sie – können

ich – will
du – willst
er,sie,es – will
wir – wollen
ihr – wollt
sie – wollen
Sie – wollen


ich – muss
du – musst
er,sie,es – muss
wir – müssen
ihr – musst
sie – müssen
Sie – müssen

ich – soll

du – sollst
er,sie,es – soll
wir – sollen
ihr – sollt
sie – sollen
Sie – sollen

dürfen – мога
ich – darf
du – darfst

er, sie, es – darf
wir – dürfen
ihr – dürft
sie – dürfen
Sie – dürfen


Каква красота, каква лекота, нали? На първо място след като ги погледнем забелязваме, че при ,,ich“ и ,,er, sie, es“ формата не се променя, остава една и съща(kann-kann, will-will, muss-muss, soll-soll, darf-darf) . Това е добре. На второ място ще се питате, а какво е общо между können и dürfen, които означават ,,мога“ и какво е общото между mussen и sollen, които също означават трябва.

Нека да дадем по един пример, за да ви се улеснят нещата:

Ich kann gut auf Deutsch lesen
Аз мога да чета добре на немски – ЗАБЕЛЕЖЕТЕ – В БЪЛГАРСКИЯ ГЛАГОЛИТЕ ВИНАГИ СЕ ПОСТАВЯТ НА ВТОРО ИЛИ НА ТРЕТО И СЕ СПРЯГАТ И ДВАТА ГЛАГОЛА СПОРЕД ВРЕМЕТО И СИТУАЦИЯТА, А В НЕМСКИЯ ГЛАГОЛА НА ВТОРО МЯСТО ,,KANN“ САМО ТО СЕ СПРЯГА, А ДРУГИЯ ГЛАГОЛ ,,LESEN“-,,ЧЕТА“ ОСТАВА БЕЗ СПРЕЖЕНИЕ. ПИШЕ СЕ ТАКА КАКТО Е. ТОВА Е ГЛАВНО ПРАВИЛО В НЕМСКИЯ. МОДЕРНИЯ ГЛАГОЛ СЕ СПРЯГА, А ВТОРИЯ ГЛАГОЛ НЕ СЕ СПРЯГА И ОСТАВА ТАКА КАКТО СИ Е!!!!


Да дадем и още един пример за улеснение:
Hier darf man nicht parken
Тук не може да се паркира.
Сега да си дойдем на думата, къде и как ползват немците тези два глагола, които означават ,,мога“ . При,,dürfen“ можете да кажете например:
– Darf ich hier parken?
Мога ли да паркирам тук?
Или:
– Darf ich sehen?
Мога ли да видя?
Взимате някакво позволение или разрешение от другия човек, за да може да направите съответно нещо в дадена ситуация. Никога един немец няма да ви каже:
– Kann ich dieses Foto sehen?
– Мога ли да видя тази снимка?
Защото не става въпрос за позволение или разрешение.
А когато става въпрос за ,,können“. Нека
да се върнем на примера от преди малко:
,,Ich kann gut auf Deutsch lesen“
,,Аз мога да чета добре на немски“
В този случай нямаме някакво разрешение или позволение от някъде или от някого да вземем, защото ние си казваме, че ние това го можем. Да речем: ,,Ich kann malen“ – ,,Аз мога да рисувам“
Неща, които наистина можете да направите без разрешение или позволение. Затова се използва ,,können“ .


Да дойдем на следващото предизвикателство с mussen и sollen, които означават,,трябва“ А как се използват? Нека да изясним и тях с два примера:
Wir müssen jeden Tag fruh aufstehen
Ние трябва да станем рано всяка сутрин – В случая с ,,mussen“ ние или аз трябва да станем рано. Това е за твое собствено решение, затова трябва да направиш това за себе си. А при ,,sollen““:
Ich soll die Tabletten zwei mal pro Tag nehmen. (немците взимат лекарства, а не пият 😉 )
Аз трябва да взема два пъти на ден таблети – в случая аз трябва да взема таблети по препоръка на някой, в случая някой лекар, защото се нуждая от тези таблети и препоръчено ми е и трябва. При необходимост и нужда най вече при медицински теми и разговори се изполва глагола ,,sollen“ трябва. За други случаи ,,müssen“ за бягане, тичание, рисуване, обаждане и т.н. muss-muss (müssen)


И на последно място като за финал, последния ни модерен глагол ,,wollen“ – искам . Тука няма нещо особенно. Използва се нормално.
-Ich will wissen
Аз искам да знам
или
Mein Freundin will noch einen Wasser trinken
Моята приятелка иска да пие още една вода.


Важното е да запомните само едно:
модерния глагол на второ място с неговото спрежение в даденото време и ситуация и на последно място глагола, който искате да комбинирате без да му променята формата с време и ситуация. Глаголното време остава едно и също, когато е на последно място.
Това е то! Сега вие сте наред. Комбинирайте колкото можете повече глаголи с комбинираните модерни глаголи, за да ги научите по-бързо!

До следващият път! Останете със здраве!