САМО НАШИ И ВАШИ

Колкото са наши тези, толкова са и ваши. Това е моята кола и къща, а коя е твоята кола и къща? Тази твоя дъщеря ли е? Да, тя е моята дъщеря. Всичко е ясно, нали? Само, че на български. Как го правят немците? Затова ще дадем няколко примера по въпроса:

m(maskulin) / n(neutrum)
ich – mein – их – майн – аз – мой
du – dein – ду – дайн – ти – твой
er/es/man – sein – ер/ес/ман – той/то/ негов
sie – ihr – зи – тя – иа – нейна/о
wir – unser – виа – унза – ние – наш
ihr – euer – иа – ойр – вие – ваш
sie – ihr – зи – иа – те – техни
Sie – ihr – зи – иа – те – техни


f(feminin) / Pl(Plural)
ich – meine – их – майн – аз – мой
du – deine – ду – дайн – ти – твой
er/es/man – seine – ер/ес/ман – той/то/ негов
sie – ihre – зи – тя – нейна/о
wir – unsere – виа – унза – ние – наш
ihr – euere – иа – ойр – вие – ваш
sie – ihre – зи – иа – те – техни
Sie – ihre – зи – иа – те – техни


Сега да дадем няколко примерни изречения, за да ви се улеснят нещата:

Guten Tag, mein Name ist Ivan Petrov und das ist meine Töchter.
Добър ден, моето име е Иван Петрож и това е моята дъщеря.


Sind das Ihre Kinder?
Ваши ли са тези деца?
Ja, das sind unsere Töchter Lidya und Nelina und das ist unser Sohn Todor.
Да, тези са нашите дъщери Лидия и Нелина и това е нашият син Тодор.

Тези бяха така наречените Possessivartikel в немски език или казано на български само наши ваши тука, разбираш ли?

Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!