Кой или коя?

С кой автобус ще пътуваш? С този или с този? Кой автомобил е твой? Този или този? Да видим как е това на немски:

Въпроса е ,,welch-велх“ и според ситуацията се променя на кой, коя, кои и т.н. Сега да видим в отделните определителни членове как се сформира:


m(maskulin)
Nominativ – welcher Zug
Akkusativ – welchen Zug
Dativ – welchem Zug

n(neutrum)
Nominativ – welches Auto
Akkusativ – welches Auto
Dativ – welchem Auto


f(feminin)
Nominativ – welche U-Bahn
Akkusativ – welche U-Bahn
Dativ – welcher U-Bahn

Pl(Plural)
Nominativ – welche Fahrrader
Akkusativ – welche Fahrrader
Dativ – welchen Fahrradern


И за да сме точни, да дадем няколко примерни изречения:

Welchen Zug nehmen Sie? (Akk)
Кой влак ще вземете?
Diesen Zug. (Akk)
Ще взема този влак.


Mit welchem Zug sind Sie gekommen? (Dat)
С кой влак дойдохте?
Mit diesem Zug. (Dat)
С този влак дойдох.


И така за останалите определителни членове. Важното е, че трябва да се обърна внимание на това, че в повечкото случаи този въпрос се ползва пътнотранспортни средства, като автомобил, влак, автобус и т.н. И обичайните промени от Akkusativ, Dativ и Nominativ си остават. Предполагам вече ги знаем!

Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!