Рефлексивни местоимения

Вече знаем и познаваме рефлексивните глаголи като freuen sich, anmelden sich, fühlen sich и т.н. Но до сега не сме обръщали внимание на техните местоимения като ,,sich““ всъсщност какво е и как се ползва. Нека да разгледаме в този блог тези така наречени Reflexivpronomen или казано на български рефлексивни местоимения.

Сега първо да си припомним на първо място местоименията в Nominativ:
ich
du
er, sie, es, man
wir
ihr
sie
Sie


Нищо сложно, нали? Сега да видим и в Akkusativ:
mich – ich
dich – du
sich – er, sie, es, man
uns – wir
euch – ihr


И сега да видим в Dativ съответно:
mir – ich
dir – du
sich – er, sie, es, man
wir – uns
ihr – euch


Сега предполагам, ще си питате, защо на последното,,Sie“ което се води също така и официалното ,,Вие“ няма обръщение. Искам да кажа, че по простата причина, затова, че при разговорната реч ,,ihr-euch-вие-вас/ваш“ същата работа, но при писменната реч винаги ползваме ,,Ihr, Ihre“ когато пишем някакво писмо или имейл до съответната институция, но затова по напред. На какво трябва да се обърне внимание?

Ако сте забелязали само в Dativ ich става mir и du става dir, всичко останало остава така, както си е. Както и има глаголи, които без местоимения, просто, няма как да се пишат и да се изкажат, като:
Ich freue mich
Радвам се или аз се радвам(но в никакъв случай,,аз се радвам на себе си“)
или
Ich fühle mich
Аз чувствам


Това го знаем, това ни е познато. Но има един удивителен, където трябва да се внимава с тези местоимения, там където един глагол може да е от Akkusativ, но местоимението може да е Dativ, а не от Akkusativ, както по правило си е.

Нека да дадем един пример с глагола waschen-мия.
Ich wasche mich
Аз мия.
Така като гледаме, всичко е ясно или всичко си седи на място.


Но може да и да кажем така:
Ich wasche mir die Hände.
Аз измивам ръцете или Аз измивам ръцете си.
И тука става вече сложно, защото при глагол от Akkusativ използваме местоимение от Dativ, където по правило малко е невъзможно, но защо става така? Защото в немски, когато говорим за себе си, тогава ползваме ,,mich-мен-Akk“ но, когато става въпрос за няколко неща, като ръце, крака и т.н. тогава в това число влиза комбинация между Akk и Dat и се получава примера от малко по нагоре, където die Hände – ръце е в Plural – мн. ч. и по граматично правило трябва да се сменят местоименията. И така за други неща и части, важи същото правило!

Това беше от мен за сега. Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!