Относителни местоимения

Нека да си припомним като цяло местоименията с всичките им способности:

Nominativ
m(maskulin) – der
n(neutrum) – das
f(feminin) – die
Pl(Plural) – die


Akkusativ
m(maskulin) – den
n(neutrum) – das
f(feminin) – die
Pl(Plural) – die

Dativ
m(maskulin) – dem
n(neutrum) – dem
f(feminin) – der
Pl(Plural) – denen


И тука на последно място, искам да обърна внимание на Dativ – Plural, където обичайното принципно,,die“ което научавахме до сега, става ,,denen“ в Dat-Pl, но това да не ви притеснява, защото само и единстветно става така, защото си променя значението и става или може да стане,,които, когато, което, която“ зависи от значението на изречението като например:

Kennst du das Cafe, das in der Nähe ist?
Познаваш ли кафето, което е на близо?
(Тука ,,das“ след запетаята става,,което“ може да и да стане,,които, когато, която и т.н.„)

или


Ein Smartphone ist ein Ding, mit dem man telefonieren, Nachrichten schicken und im Internet surfen kann.
Един смартфон е едно нещо, с което човек може да телефонира, съобщения да пише и да сърфира в интернет.
(Тука в случая ,,mit dem“ стана ,,с което„)

И така! Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!