Въпреки че

Въпреки че исках да направя така, то стана така и не можех да оправям нещата като хората. Как ли е това на немски език? Нека да видим:

Obwohl-Въпреки че:
Obwohl wir jetzt Rentner sind, sind wir noch sehr aktiv.
Въпреки че сме пенсионери, сме доста активни.


Тука трябва да обърнем на глагола, който е на последно място преди запетаята и на първо място, след запетаята. По правило си е така. Можехме да пишем и така

Wir sind noch sehr aktiw, obwohl wir jetzt Rentner sind.
Ние сме все още активни, въпреки че сме пенсионери сега.

Няма голямо значение. Важно е да запомните глагола преди запетаята на последно място и глагола след запетаята на последно място.

Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен. Останете със здраве.

До следващия път!