За да

За да мога да направя нещо, трябва да направя нещо. Трябва да направя нещо, за да се получат нещата както трябва. И т.н.

Как ли свързваме изреченията в немски език с ,,за да“. Нека да видим:

Um…zu+infinitiv / damit – за да


Er macht einen Computerkurs, damit er bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat.
Той прави един компютъренкурс, за да има по-добри шансове на работния пазар.
Er macht einen Computerkurs, um bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben.
Той прави един компютъренкурс, за да има по-добри шансове на работния пазар.


Каква е разликата? Всъщност, погледнато няма разлика, само след ,,damit“ трябва да пишем едно местоимение от сорта на ,,ich, du, er, sie, es etc…“ и да спрегнем глагола по местоимението. В нашия случай имаме haben, коието след спрежението става hat и отива на последно място.

При um…zu+infinitiv, след като напишем ,,um“ след него не пишем местоимение и прочие, а оставяме така както си е, съответно нямаме спрегнат глагол. Глагола остава така както си е на последно място, само пред него пишем едно zu отделно от глагола.


А как да определим, кога, как и къде да използваме тези две неща с близко значение? Честно казано в много от случаите и двете свързвания могат да се използват без кой знае каква разлика. 90% от случаите и двете свързвания пасват без грешка.

Но ако искате все пак да се задълбочавата, мога да ви издам една тайна, кога, кое и как да използвате.

Um…zu+infinitiv – когато имате някак цел, която вие правите, за да стигнете до тази цел – Аз имам нещо да правя, за да стигна до там.


Damit – когато, някой друг вместо вас прави нещо за вас и така стигате до целта – Някой направи нещо за мен, за да мога аз да стигна до там.
Или един пример за по-сигурно на немски:
Seine Frau hat ihm eine Krawatte gekauft, damit er gut aussieht.
Неговата жена закупи една вратовръзка на него, за да изглежда той добре. (виждате тука, жената правя някаква услуга на мъжа си и се получава това с damit. Но не винаги може да е така. Пак казвам, според ситуацията. зависи)

Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен! Останете със здраве!

До следващия път!