Свързване на изречения с двойно спрягане

На къде ли отиваме с това свързване на изречения в немски език? Аз се питам така и така, но не знам вие какво мислите по въпроса, но предполагам и вие също се питате. Нямат ли край? Кога ще свършат и така нататък. Спокойно, няма страшно. Утре удругиден ще са ви в полза, когато пишете едно писмо или имейл. В това съм сигурен и уверен. Стига с мотивационните речи, нека да продължим с това, което бяхме се захванали, а именно ,,Свързване на изречения с двойно спрягане“. За какво иди реч? В немски език можем да ги наречем ,,nicht nur… sondern auch“ и ,,sowohl…als auch„. И двата примера означават едно и също ,,не само… но и също“ но първото по правило бетонира казаното. Нека да ги видим:

Nicht nur….sondern auch
-Er trinkt nicht nur Saft, sondern auch Kaffee zum Frühstück
Той пие не само сок, но също кафе за закуска(Той пие двете заедно, но след запетаята бетонираме с кафе) .


Sowohl….als auch
Sie trinkt sowohl Saft als auch Kaffee zum Frühstück.
Той пие така сок, както също и кафе за закуска.(Той ги пие заедно).


Като цяло това беше Doppelkonjunktionen в немски език.

Надявам се, че съм ви бил полезен.

Останете със здраве! До следващия път!