БИЛО КАКВОТО БИЛО

Запомни ме с добро и т.н. Така звучеше една популярна българска песен, когато бях студент из дискотеките. Една песен с Konjuktiv II или на български казано ,,Мечтано време“ , време където събитията или не са се случили или ще се случат. Някъде на средата са, чакащи, ама чакат някакво действие, но това действие не идва. Да дадем един пример с популярния немски глагол haben(хабен) :

Ich habe neue Handy
Аз имам нов телефон(това е в сегашно време Präsens, където имаме нещо)


Ich hatte neue Handy
Аз имах нов телефон(Това е в минало време Präteritum, където имахме нещо ново)


Ich hätte neue Handy
Аз бих имал нов телефон(Това е в мечтано време Konjuktiv II, където ще може да имаш или искаш, но още нямаш)

Просто си мечташ и казваш:

Es wäre gut, wenn….
То би било добре, ако…


Или на по-лесно казано, ще ви пиша няколко от по известните немски глаголи, които сме учили, които се използват най много в писмената и в разговорната реч, за да придобиете представа за какво иди реч:

haben(хабен)-имам – Konjuktiv II – Мечтано време
ich hätte(хете) – аз бих имал
du hättest(хетест) – ти би имал
er, sie, es, man hätte(хете) – той, тя, то би имало
wir hätten(хетен) – ние бихме имали
ihr hättet(хеттет) – вие бихте имали
sie hätten(хеттен) – те биха имали


Sein(сайн)-съм – Konjuktiv II – Мечтано време
ich wäre(вере) Аз би съм
du wärst(верст) Ти би си
Er, sie, es, man wäre(вере) той, тя, то би си
wir wären(верен) ние бихме се
ihr wärt(верт) вие бихте се
Sie wären(верен) те биха си


Können(коеннен)-мога- Konjuktiv II – Мечтано време
ich könnte(коеннте) Аз бих могъл
du könntest(коеннтест) Ти би можел
Er, sie, es, man könnte(коеннте) той, тя, то би може
wir könnten(коеннтен) ние бихме могли
ihr könnt(коеннт) вие бихте могли
Sie könnten(коеннтен) те биха могли


Müssen(муессен) – трябва – Konjuktiv II – Мечтано време
ich müsste(муесте) Аз би трябва/ло
du müstest(муестест) Ти би трябва/ло
Er, sie, es, man müsste(муесте) той, тя, то би трябва/ло
wir müssten(муесстен) ние би трябвало
ihr müstet(муестет) вие би трябвало
Sie müssten(муестен) те би трябвало

Sollen(золлен) – трябва – Konjuktiv II – Мечтано време
ich sollte(золлте) Аз би трябва/ло
du solltest(золлтест) Ти би трябва/ло
Er, sie, es, man sollte(золлте) той, тя, то би трябва/ло
wir sollten(золлтен) ние би трябвало
ihr solltet(золлтет) вие би трябвало
Sie sollten(золлтен) те би трябвало


Werden + Inf(верден) – ставам/съм – Konjuktiv II – Мечтано време
ich würde(вуерде) Аз бих станал
du würdest(вуердест) Ти би станал
Er, sie, es, man würde(вуерде) той, тя, то би станал
wir würden(вуерден) ние бихме станали
ihr würdet(вуердет) вие бихте станали
Sie würden(вуерден) те биха станали


Това са всички по важни глаголи, с които се правят комбинации в немския език и които биха се използвали много често по време на разговор или текст. На какво трябва да обърнем внимание, затова, че само формата от Минало време остава, при което само променяме една буква – ,,a на ä(е)“ ,,о на ö(ое)“ и ,,u на ü(уе)“ и времето става Мечтано (Konjuktiv II) . В случая ,,konnte“ става ,,könnte“ / – / ,,hatte“ – ,,hätte“ / – / ,,war – wäre“ / – / ,,musste“ – ,,müsste“ / – / ,,wurde“ – ,,würde“ / . На български това Мечтано време (Konjuktiv II) се изразява със ,,бих“,,би“ и ,,било“ . Но при нас почти глаголната форма не се променя, когато се спряга, а при немците само при ich, er, sie, es, man, wir и sie формата остава една и съща, не се променя, както забелязвате по нагоре. Разликата на това толкова странно време е, че немците си обичат на всеки един глагол да спрягат на Konjuktiv II с специфично спрежение, когато даже има глаголи, които си променят тотално формата, но спокойно, не се употребяват в ежедневните разговори, само ако учите в университет, или пишете някаква книга, есе, реферат или дипломна работа и т.н. там може да видите и може би ще ви трябва. За разлика от немската граматика, в българската, само се казва ,,би“ ,,било“ или ,,бих“ и формата си остава една и съща почти(,,аз би трябвало“ ,,ти би трябвало“ ,,той, тя, то, би трябвало и т.н.“) не се променя.

Това е като цяло. Сега е време, вие да се упражнявате с най различните комбинации за вашите мечти и искания. Пожелавам ви успех!

Останете със здраве! До следващия път!