СЪКРАТЕНОТО ВРЕМЕ

Ние в българския език обичаме да съкращаваме много дадедни изречения. Било то граматически, било то от диалекта, дали е източен диалекта, дали западен, северен и т.н. Да речем:
,,Аз мога да направя това“ вместо това обичаме да казваме по-краткото,,Мога да направя това“ . Не влизам в дълбините на българския разговор с тези примери като,,Какво е това“ става,, Ко е то“

Да се върнем на немския. Също и немците използват подобни фрази в ежедневието си. Това нещо при тях се нарича Der Imperativ или така казано на български ,,Съкратено време“. И какво ще рече това. Това интересно време важи само за местоименията ,,du, ihr и Sie“ . В останалите местоимения като,,ich, er, sie, es, man, wir“ не се използва. А как се сформира. Взимаме един простичък глагол като machen(махен-правя) и го спрягаме в Съкратеното време( Der Imperativ) .
ich mache
du mach(махаме ,,st“ и готово императивче)
er, sie, es, man macht
wir machen
ihr macht(тука не се променя нищо, остава същото, така както си е)
sie machen
Sie machen(тука се отбелязва с официалното обръщение към по-големите личности, с които трябва да се говори официално и тука си остава същото)


А сега да дадем един пример:
,,Du machst das
Ти правиш това“


Това е обичайното по граматика и т.н. Но при Съкратеното време(Der Imperativ) махаме ,,st“ и се получава това:
,,Du mach das
Ти правиш това“


Същото е с останалите глаголи. Само махатe ,,st“ при ,,du“ и вие сте. По принцип немците обичат да говорят на Съкратеното време(Der Imperativ) много. Вместо ,,ich habe“ казват ,,ich hab“ вместо,,du sprichst“ казват,,du sprich“ Не се притеснявайте, когато говорите на немски с тези граматични отклонения. Просто говорете и пишете, никой няма да ви поправи, че говорите, грешно, защото това някъде е Imperativ, а другаде може да се превърне в някоя друга частица от немската граматика. Разбрани хора са. Говорете, пишете си, след като свикнете с езика, вече даже няма да ви направи впечатление, затова, дали сте казали ich habe или ich hab, няма никакво значение за улицата, когато говорим с комшията или с някой случаен. Когато сте на училище или на някой езиков център, където учите немски, тогава трябва да пишете ich habe, du hast. Но само там. И те не ви задължават, но могат да ви направят малка приятна забележка. Иначе за напред, когато започнете да четете книги, списание и вестници на немски, ще видите, че и там използват много Imperativ, но в редки случаи. Като за финал искам да кажа, че Imperativ е нещо като уличен немски, или това време, когато си говориш с приятел/ка или с родители или роднини, вкъщи, в бар, на кафе или в ресторант. Вече вие ще решите къде, кога и как да го използвате.

Пробвайте с няколко лесни глагола като,,fahren, kommen, sprechen, sein“ да се упражнявате. Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!