Въпроси за хора

Как ли си задават немците въпроса, когато искат да питат евентуално за някой/я, къде, какво, що и т.н. Сега ще се спрем на тази тема. Казано на немски,,Fragen nach Personen“ или въпрос за човек или за хора, казано на български.

Взимаме въпросните думички на немски wen(Akk) и wem(Dat), които означават ,,кои, коя, кой, кое, кого и т.н.“ според препозицията и спрежението на глагола се сменят. Първо да вземем нашата думичка wen(Akk) и да го комбинираме с препоциите от Akkusativ:
Über wen?
За кого/и?

Für wen?
За кой/я?

Auf wen?
На коя/го/и

Нека да дадем и пример за улеснение:

Über wen sprecht ihr gerade?
За коя в момента говорят?
Über die nette Nachbarin.
За хубавата комшийка.
(когато става въпрос за някой/я/и за приказване или тема, немците ползват препозицията ,,über

Für wen machts du das?
За кого правиш това?
Für mich.
За мен.
(когато правят нещо за някой/я/и ползват препозицията ,,für„)

Auf wen warten Sie?
Кого чакате?
Auf ein Freundin von mir.
Едий мой приятел.
(тази препозиция може да се използва, когато някой нещо от някого чака)

И сега да видим препозициите за Dativ:
Mit wem?
С кого/я/и?
Mit wem bist du ins Kino gegangen?
С кого/я беше ти ходил на кино?
Mit meiner Schwester.
С моята сестра.
(тука става въпрос за това ,,с кой човек“ затова се използва препозицията ,,mit„)

Von wem?
Von wem hast du getraumt?
С кой/кого/коя беше мечтал ти?
Von ein Freund von dir.
С един приятел на теб.
(тука става въпрос за нереално събитие като мечта, затова с кой/я/и си мечтал или искаш да мечтаеш)

Zu wem?
За кого/я/и
Zu wem gratulierst du?
За кого/я/кой честитяваш ти?
Zu meinem Bruder.
За моя брат.

И това беше накратко за въпроси към персони. Може да намерите още много препозиции с глаголи в интернет. Препоръчвам ви да потърсите и да се упражнявате върху това.

Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен! Останете със здраве! До следващия път!