Въпрос за вещ

И така след дълги мисли и разсъждения стигнахме и до така наречените въпросителни препозиционирания в немски език. Какво всъщност е то и какво касае? Нека да видим с един пример:
Wofür interessierst du dich?
От какво се интересуваш ти?
Ich interessiere mich fur Fussbal.
Аз се интересувам от футбол
Ah, dafür interessiere ich mich auch.
ах, оттова интересувам се и аз също.


Нека да дадем още един пример, за да ви се изяснят нещата.

Woran denkst du?
За какво мислиш ти?
Ans Wochenende.
За уикенде.
Daran denke ich nocht nicht.
Все още аз не мисля затова.


И нека да се изкажа след толкова писане. Това са така наречените въпроси за вещ или за дадено събитие. На български това са,,затова, оттова и тъй подобни“. Немското препозизиониране не съвпада с българското препозициониране много много. На някои места да, но на повечкото места много се отклонява. Може да видите сами от примерите по-нагоре, какво искам аз да кажа на вас. А сега се появява и следния въпрос, затова, как се образуват тези въпроси.

Взимаме едно ,,wo“ после и една препозиция като ,,an“. Събираме ги и в средата им поставяме ,,r“. И така става ,,woran“ или преведено ,,затова“ . Или накратко взимате ,,wor“ и после почвате да добавята препозициите и се получават най различни примери като:
-woran, worauf, worüber, wofür, wovon, womit и т.н.


При някои не добавяме ,,r“ защото не почват с гласна, като,,wovon, womit, wofür и т.н.

Като последно за това писане, искам да кажа, че внимавайте. Тези неща са мостовете в немски език и като цяло в немската граматика, които вървят ръка за ръка. Без тях нещата не се получават като хората или никак.

Надявам се, че съм ви бил полезен! Останете със здраве! До следващия път!