Глаголно препозициониране

След толкова много препозиционирания, в Akk, в Dat, в Gen и какви ли не още, дойде ред и да научим глаголното препозициониране в немски език. Какво е всъщност то? Нека да дадем първо един пример от български език:
Аз чакам за теб.
Как ще се получи това на немски.
Ich warte auf dich.
Аз чакам за теб.


Сега предполагам се питате, защо препозицията,,auf“ тука стана,,за“ , а то не беше ли в предните препозиционирания,,върху“? Да беше, беше ама не и тук. Важното е да запомните, че немското препозициониране е много особенно и в дадени случаи, ако сбъркате конкретно нещо, може да промените коренно дадена ситуация или значението на едно изречение или мисъл. Затова ви предлагам да научите от сега нататък всеки глагол с своето си препозициониране и съответния падежа(Akkusativ или Dativ). И още едно нещо, всеки глагол си има своя препозиция немски език, някои дори и две препозиции, на някои това се повтаря без препозициониране, но веднъж свикнате ли, няма да имате повече притеснения за напред. Тука ще ви дам още няколко примера с препозиции, колкото да си имате на представа, а за цялостното научаване на глаголите с препозиции, предлагам ви да проучите глаголите или глаголните таблици с препозиции и да почнете да ги учите.

Нека да дадем още няколко примера:
Er möchte gerne an einem Fortbildungkurs teilnehmen/
Той желае с удоволствие едно перманентно обучение да сподели.
Ich interessiere mich sehr für Frauenfussball.
Аз се интересувам много от женски футбол.


Надявам се, че сте имали малка представа, затова, за какво иди реч. За ден два, човек не може да свикне с това препозициониране в немски език, казвам го от личен опит, но не и е невъзможно нещо, да не се учи. Възможно е. Така че вече ви оставям да се упражнявате сами или по двойки.

Това беше от мен за сега! Останете със здраве! До следващия път!