ЛЮБЕЗНО ПИТАНЕ

Как бихте постъпили с въпрос срещу непознат, когато сте на улицата или на супермаркет или където и да е в Германия? Да го направим типично по български:
-,,Извинете, как мога да ходя до центъра на града?“
Това е типично, любезно питане на български. Този въпрос, където и да питате, всеки, ще ви разбере и ако му се занимава, ще ви упъти до центъра или до църквата. Имате някаква цел, искате да я постигнете, имате зададен въпрос и чаката. Това е българския. Но въпросът е, как го правят немците. Да го пробваме буквално български преведено на немски горе долу с един пример:
-,,Entschuldige, wi kann ich in Centrum gehen“?
-,,Извинете, как мога да стигна до центъра на града?“
Да, ама това на немски звучи много грубо и имайте на предвид, че могат да ви погледнат странно. Немците за такива случаи използват мечтаното време(Konjuktiv II) на Können(коеннен) а иммено ,,Könnten“ . Сега да дадем един пример, за да уточним нещатата:
,,Könnten Sie mir biite sagen, wie ich in Centrum gehen könnte?“
,,Бихте ли могли да ми кажете, как аз бих могъл да стигна до центъра?“
Това се нарича Höfliche Bitten или на български казано,,Любезна молба“

Къде трябва да внимаваме тука:
– трябва да спазим правилото за глагол на първо място при въпрос(в случая модерен глагол(Modal Verben) в мечтано време(Konjuktiv II) и глагол на последно място преди запетаята с непроменлива форма(sagen-заген-казвам) а след запетаята веднагически идва ,,wie-ви-как“ а след това се изоброяват няколко неща и глаголите се поставят пак на последно и предпоследно място, но в този случай модерния глагол(Modal Verben) в мечтано време(Konjuktiv II) остава на последно място, а този глагол, който по принцип не си променя формата, остава на предпоследно(в нашия случай gehen-геен-отивам и könnte-коеннте-бих могъл)


Този пример бе малко официален такъв. Сега да дадем по кратък пример, с който да улесним малко нещата:
,,- Könntest du mir helten?
– Би ли могъл да ми помогнеш?“
или
,,-Könnten Sie Frau Monika einen Schlüssel geben?
Бихте ли могли на госпожа Моника един ключ да дадете?“
И на последно място един по кратък пример с мечтано време(Konjuktiv II):
,,Darf ich sehen
Може ли да погледна“

И така. Това бе като цяло учтиво и любезно питане на немски. Сега е ваш ред да се упражнявате! Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! Доследващия път!